Nr. 4/ anul IX/ Aprilie 2015 Link-uri
Cautare

PASTORALIA


ANDREI ANDREICUŢ

„Înviat-a Hristos şi viaţa stăpâneşte”


JUSTINIAN CHIRA

„Sfântul Apostol Toma – Martorul Patimilor
şi Învierii Domnului”


PETRONIU FLOREA

„Pilat din Pont”


THEOLOGICA


MARCEL GHE. MUNTEAN

Pictorul Teofan Cretanul şi influenţa sa asupra iconarilor din veacurile al XVI-lea şi al XVII-lea


IOSIF MOLDOVAN

Legământul şi motivul euharistic descoperit
în prezenţa şi lucrarea Fiului Omului


MAXIM MORARIU

Fundamentele concepţiei sociale a Bisericii Ortodoxe Ruse reflectate în documentul
sinodal din anul 2000


DOCUMENT


PETRONEL ZAHARIUC

O călătorie la Muntele Athos şi la Constantinopol în 1862


PATRISTICA


DAN CIACHIR

Oameni întâlniţi o singură dată


CRONICA


SORINA ELENA AMIRONESEI

Drumul icoanei spre noi. O privire de ansamblu
asupra atelierelor de pictură bisericească desfăşurate la Bucureşti


ESEU


VALENTIN CIOVEIE

Hierotypos – perspectiva greacă şi tradiţia rusă în teologia icoanei


CAMELIA SURUIANU

Hazardul vieţii lui Paul Sterian


RECENZII


IOAN ŞT. LAZĂR

PS Vasile Someşanul, Experienţa vieţii cu Hristos (predici), Editura Renaşterea, 2013, [335 p.],


MIRCEA ABRUDAN

Emanuel Tăvală, Nicolae-Nifon Bălăşescu – între „călugărul chirovag” şi „luceafărul rătăcitor”, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2012, [294 p.]


GABRIEL NOJE

Valentin Vesa, Cunoaşterea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul, Editura Renaşterea, 2014, [371 p.]