Nr. 4/ anul IX/ Aprilie 2015 Link-uri
Cautare


PASTORALIA


ANDREI ANDREICUȚ

„Înviat-a Hristos şi viaţa stăpâneşte”JUSTINIAN CHIRA

„Sfântul Apostol Toma – Martorul Patimilor
şi Învierii Domnului”PETRONIU FLOREA

„Pilat din Pont”
THEOLOGICA


MARCEL GHE. MUNTEAN

Pictorul Teofan Cretanul şi influenţa sa asupra iconarilor din veacurile al XVI-lea şi al XVII-leaIOSIF MOLDOVAN

Legământul şi motivul euharistic descoperit
în prezenţa şi lucrarea Fiului OmuluiMAXIM MORARIU

Fundamentele concepţiei sociale a Bisericii Ortodoxe Ruse reflectate în documentul
sinodal din anul 2000
DOCUMENT


PETRONEL ZAHARIUC

O călătorie la Muntele Athos şi la Constantinopol în 1862
PATRISTICA


DAN CIACHIR

Oameni întâlniţi o singură dată
CRONICA


SORINA ELENA AMIRONESEI

Drumul icoanei spre noi. O privire de ansamblu
asupra atelierelor de pictură bisericească desfăşurate la Bucureşti
ESEU


VALENTIN CIOVEIE

Hierotypos – perspectiva greacă şi tradiţia rusă în teologia icoaneiCAMELIA SURUIANU

Hazardul vieţii lui Paul Sterian
RECENZII


IOAN ?T. LAZ?R

PS Vasile Someşanul, Experienţa vieţii cu Hristos (predici), Editura Renaşterea, 2013, [335 p.],MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Emanuel Tăvală, Nicolae-Nifon Bălăşescu – între „călugărul chirovag” şi „luceafărul rătăcitor”, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2012, [294 p.]GABRIEL NOJE

Valentin Vesa, Cunoaşterea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul, Editura Renaşterea, 2014, [371 p.]