Nr. 3/ anul IX/ Martie 2015 Link-uri
Cautare

THEOLOGICA


MOISE AGHIORITUL

Stareţul Sofronie ca Aghiorit


ŞTEFAN ILOAIE

Regenerarea morală a persoanei şi a neamului în concepţia mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania


COSMIN COSMUŢA

Mitropolitul Nicolae Bălan în memoria Părintelui Liviu Galaction Munteanu


MAXIM MORARIU

Nichifor Crainic şi Gândirea


CĂTĂLIN VARGA

Frica de Dumnezeu - începutul înţelepciunii. Pilde 1: 7


EVOCăRI


IUSTIN TIRA

Preotul, doctorul şi învăţătorul sau despre împreună slujirea lui Dumnezeu şi a omului


DAN CIACHIR

Fuga lui Petru Dumitriu


ESEU


CAMELIA SURUIANU

Publicistica lui Alexandru Mironescu


LUMINIŢA POP

Metaforele lamentaţiilor biblice


NICOLETA PĂLIMARU

Văratecul - cu „ferestrele spre cer" - al lui Valeriu Anania


INTERVIU


ELENA CHIRCEV

Har şi instruire îndelungată sau Despre compunerea muzicii psaltice
Interviu cu arhid. dr. Sebastian Barbu-Bucur


RECENZII


VICTOR ŞTIR

PR. PROF. UNIV. DR IOAN CHIRILĂ, PROF. UNIV. DR. MIRCEA GELU BUTA, Memorabilia momenta. Clipe memorabile, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014, 682 p.


NECTARIE V. DĂRĂBAN

Despre Lumina taborică, rugăciunea lui Iisus şi curăţia inimii: scrieri filocalice uitate (studii şi traducere de diac. Ioan I. Ică jr, ed. a 2-a, revăzută şi adăugită, Editura Deisis, Sibiu, 2013, 266p.)


IONUŢ BILIUŢĂ

PAUL VALLIERE, Conciliarism. A History of Decision-Making in the Church, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, 289 pagini.


ALEXANDRU IONIŢĂ

ASOCIAŢIA NECTARIE PROTOPSALTUL, Paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae făcătorul-de-minuni, tâlcuit din greceşte cu acrivia podobiei bizantine de Cornel diaconul, Bucureşti, 2014, [24 p.]