Nr. 3/ anul IX/ Martie 2015 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


MOISE AGHIORITUL

Stareţul Sofronie ca Aghiorit?TEFAN ILOAIE

Regenerarea morală a persoanei şi a neamului în concepţia mitropolitului Bartolomeu Valeriu AnaniaCOSMIN COSMU?A

Mitropolitul Nicolae Bălan în memoria Părintelui Liviu Galaction MunteanuMAXIM MORARIU

Nichifor Crainic şi GândireaCĂTĂLIN VARGA

Frica de Dumnezeu - începutul înţelepciunii. Pilde 1: 7
EVOCăRI


IUSTIN TIRA

Preotul, doctorul şi învăţătorul sau despre împreună slujirea lui Dumnezeu şi a omuluiDAN CIACHIR

Fuga lui Petru Dumitriu
ESEU


CAMELIA SURUIANU

Publicistica lui Alexandru MironescuLUMINI?A POP

Metaforele lamentaţiilor bibliceNICOLETA P?LIMARU

Văratecul - cu „ferestrele spre cer" - al lui Valeriu Anania
INTERVIU


ELENA CHIRCEV

Har şi instruire îndelungată sau Despre compunerea muzicii psaltice
Interviu cu arhid. dr. Sebastian Barbu-Bucur
RECENZII


VICTOR ?TIR

PR. PROF. UNIV. DR IOAN CHIRILĂ, PROF. UNIV. DR. MIRCEA GELU BUTA, Memorabilia momenta. Clipe memorabile, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014, 682 p.NECTARIE V. D?R?BAN

Despre Lumina taborică, rugăciunea lui Iisus şi curăţia inimii: scrieri filocalice uitate (studii şi traducere de diac. Ioan I. Ică jr, ed. a 2-a, revăzută şi adăugită, Editura Deisis, Sibiu, 2013, 266p.)IONU? BILIU??

PAUL VALLIERE, Conciliarism. A History of Decision-Making in the Church, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, 289 pagini.ALEXANDRU IONI??

ASOCIAŢIA NECTARIE PROTOPSALTUL, Paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae făcătorul-de-minuni, tâlcuit din greceşte cu acrivia podobiei bizantine de Cornel diaconul, Bucureşti, 2014, [24 p.]