Nr. 2/ anul IX/ Februarie 2015 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


ION ALEXANDRU MIZGAN

Geoffrey de Villehardouin - participant şi cronicar al Cruciadei a Patra (1202-1204)FLORIN-C?T?LIN GHI?

Originile şi identitatea erosului dumnezeiesc în corpusul areopagiticLAURA TURCAN

Aspecte metodologice şi dogmatice în polemica dintre Dumitru Stăniloae şi Lucian Blaga
CRONICA


BORIS BUZILĂ

Biserica Rusă în postcomunismCHRISTIAN CR?CIUN

Cartea lui Daniel
ESEU


DAN CIACHIR

Declinul oraşuluiMIRCEA GELU BUTA

Sfântul Evanghelist Luca, modelul medicului creştinVALENTIN CIOVEIE

Testamentul duhovnicesc al Părintelui Andrei ScrimaCAMELIA SURUIANU

Rememorarea celui mai mare teoretician al teatrului românesc - Ion Marin Sadoveanu
RECENZII


LUCIAN FARCA?IU

MARIA IVĂNIŞ-FRENŢIU, Aspecte ale limbajului liturgic românesc, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013VALENTIN CIOVEIE

MIHAI RĂDULESCU, Rugul Aprins, de la Mănăstirea Antim de la Aiud, Sfânta Mănăstire Antim, Editura Proxima, Bucureşti, 2009.MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

MARTIN TAMCKE, Das Orthodoxe Christentum, 2., durchgesehene Auflage, Verlag C.H.Beck, München, 2007, 112 p.