Nr. 9/ anul VIII/ septembrie 2014 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


NIKOLAOS HATZINIKOLAOU

Ascultare şi libertate în teologia Părintelui SofronieVASILIC? NICA

Rugăciunea şi numele lui Iisus în opera lui Traian DorzTIBERIU RO?U

Episcopul Melchisedec Ştefănescu şi problema secularizării averilor mănăstireşti
EVOCăRI


DAN CIACHIR

Arhaism şi anticomunismMIRCEA GELU BUTA

O întâlnire neaşteptatăILEANA MIRONESCU

Virgil Cândea, un om de excepţieBORIS BUZILĂ

De la „cincinalul” ateist la idolatrizarea lui Stalin
ESEU


CONSTANTIN CUBLE?AN

Ortodoxia ca mărturisire a conştiinţei naţionale (Prea Fericitul Iustin Moisescu)IOAN ?T. LAZ?R

Constantin Brâncoveanu între timpul istoric şi timpul liturgicIOAN MORAR

Constantin Brâncoveanu – model de dăruire –EUGEN DORCESCU

Metafora în psalmul 79 (80)DUMITRU HORIA IONESCU

Speranţă şi timp
RECENZII


RALUCA BOTO?

DANIEL ALIC, Eparhia Caransebeşului în perioada păstoririi episcopului Miron Cristea, (1910-1919). Biserică şi Societate, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, Editura Episcopiei Caransebeş, 2013, 449 paginiMIHAI-OCTAVIAN GROZA

IULIU-MARIUS MORARIU, Stări, momente şi personalităţi ale Ortodoxiei transilvane. Pasaje insuficient reliefate istoriografic, Târgu-Jiu, Editura Academica Brâncuşi, 2013, 182 p.SORINA ELENA AMIRONESEI

MIHAELA PALADE, Iconoclasmul în actualitate. De la „moartea lui Dumnezeu" la moartea artei, Editura Sophia, Bucureşti, 2005.