Nr. 5/ anul VIII/ mai 2014 ("Epoca brâncovenească") Link-uri
Cautare


ACTUALITATE


ALEXANDRU MORARU

Aspecte generale privitoare la relaţiile lui Constantin Brâncoveanu şi ale familiei sale cu braşoveniiANA DOBJANSCHI

Pictura iconostasului bisericii Costeştii din Vale (Jud. Dâmboviţa)TUDOR TEOTEOI

O metaforă bizantină în două acte brâncoveneştiECATERINA LUNG

Constantin Brâncoveanu şi Antim Ivireanu: faţete ale mecenatuluiMIHAELA PALADE

Ipostaze ale crucii în arta brâncovenească - O privire arhitecturalăVASILE OLTEAN

Sfântul domn creştin Brâncoveanu - apărător al ortodocşilor din Şcheii BraşovuluCOSMIN COSMU?A

Cărţi de cult şi de învăţătură creştină, oferite de domnitorul Constantin Brâncoveanu românilor ortodocşi din Şcheii Braşovului şi din ţinuturile învecinateMIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu, „luminătoriul credinţei pravoslavnice" şi „patronaş adevărat" al Ortodoxiei transilvănene
RECENZII


MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

† LAURENŢIU STREZA, VASILE OLTEAN, Sfântul Constantin Brâncoveanu şi braşovenii, Editura Andreiana, Sibiu, 2014, 444 p.NICOLETA P?LIMARU

MARINA DUMITRESCU, Caiet roman, Editura Aritmos, 2002, 96 p.SORINA ELENA AMIRONESEI

ELENA MURARIU, Rădăcini brâncoveneşti, Coresi S.A., Bucureşti, 2013.