Nr. 5/ anul VIII/ mai 2014 ("Epoca brâncovenească") Link-uri
Cautare

ACTUALITATE


ALEXANDRU MORARU

Aspecte generale privitoare la relaţiile lui Constantin Brâncoveanu şi ale familiei sale cu braşovenii


ANA DOBJANSCHI

Pictura iconostasului bisericii Costeştii din Vale (Jud. Dâmboviţa)


TUDOR TEOTEOI

O metaforă bizantină în două acte brâncoveneşti


ECATERINA LUNG

Constantin Brâncoveanu şi Antim Ivireanu: faţete ale mecenatului


MIHAELA PALADE

Ipostaze ale crucii în arta brâncovenească - O privire arhitecturală


VASILE OLTEAN

Sfântul domn creştin Brâncoveanu - apărător al ortodocşilor din Şcheii Braşovulu


COSMIN COSMUŢA

Cărţi de cult şi de învăţătură creştină, oferite de domnitorul Constantin Brâncoveanu românilor ortodocşi din Şcheii Braşovului şi din ţinuturile învecinate


MIRCEA ABRUDAN

Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu, „luminătoriul credinţei pravoslavnice" şi „patronaş adevărat" al Ortodoxiei transilvănene


RECENZII


MIRCEA ABRUDAN

† LAURENŢIU STREZA, VASILE OLTEAN, Sfântul Constantin Brâncoveanu şi braşovenii, Editura Andreiana, Sibiu, 2014, 444 p.


NICOLETA PĂLIMARU

MARINA DUMITRESCU, Caiet roman, Editura Aritmos, 2002, 96 p.


SORINA ELENA AMIRONESEI

ELENA MURARIU, Rădăcini brâncoveneşti, Coresi S.A., Bucureşti, 2013.