Nr. 2/ anul VIII/ Febuarie 2014 Link-uri
Cautare

THEOLOGICA


SORIN COSMA

Abordarea postului din perspectivă spirituală şi misionară


COSTION NICOLESCU

Părintele Dumitru Stăniloae - prieten al Cuvântului, faur de cuvinte teologice


IOAN MARIUS PINTICAN

Filantropia socială - repere istorice şi actualitate -


MARIUS-DANIEL CIOBOTĂ

Retorică-omiletică-neoretorică


ESEU


ILEANA MIRONESCU

Părintele Benedict Ghiuş, duhovnicul


BORIS BUZILĂ

Mitropolitul Efrem


DAN CIACHIR

O biserică pentru mahalaua Cărămidarii de Sus


CĂTĂLIN VARGA

Poezia Dorziană între actualitate şi nemurire. Câteva reflecţii privind aspectele teologice


NICOLETA PĂLIMARU

Teologia la feminin. Anca Manolache (26 ian. 1923 - 16 dec. 2013)


INTERVIU

 

Papa Inocenţiu al III-lea a avut în vedere, după cucerirea Constantinopolului la 1204, perspectiva unifi cării forţate a întregii creştinătăţi sub scaunul Romei"

- interviu cu academicianul Şerban Papacostea realizat de pr. Ion Alexandru Mizgan


RECENZII


GRIGORE DINU MOŞ

PĂRINTELE DIONYSIOS TATSIS, Cuvintele Bătrânilor, Ed. Renaşterea, 2013, 98 p.


MIHAI-OCTAVIAN GROZA

ANA FILIP, IULIU-MARIUS MORARIU, Istoria mănăstirii „Izvorul Tămăduirii" Salva, Blaj, Editura ASTRA, 2013, 192 p.