Nr. 2/ anul VIII/ Febuarie 2014 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


SORIN COSMA

Abordarea postului din perspectivă spirituală şi misionarăCOSTION NICOLESCU

Părintele Dumitru Stăniloae - prieten al Cuvântului, faur de cuvinte teologiceIOAN MARIUS PINTICAN

Filantropia socială - repere istorice şi actualitate -MARIUS-DANIEL CIOBOT?

Retorică-omiletică-neoretorică
ESEU


ILEANA MIRONESCU

Părintele Benedict Ghiuş, duhovniculBORIS BUZILĂ

Mitropolitul EfremDAN CIACHIR

O biserică pentru mahalaua Cărămidarii de SusCĂTĂLIN VARGA

Poezia Dorziană între actualitate şi nemurire. Câteva reflecţii privind aspectele teologiceNICOLETA P?LIMARU

Teologia la feminin. Anca Manolache (26 ian. 1923 - 16 dec. 2013)
INTERVIU


 

Papa Inocenţiu al III-lea a avut în vedere, după cucerirea Constantinopolului la 1204, perspectiva unifi cării forţate a întregii creştinătăţi sub scaunul Romei"

- interviu cu academicianul Şerban Papacostea realizat de pr. Ion Alexandru Mizgan
RECENZII


GRIGORE DINU MO?

PĂRINTELE DIONYSIOS TATSIS, Cuvintele Bătrânilor, Ed. Renaşterea, 2013, 98 p.MIHAI-OCTAVIAN GROZA

ANA FILIP, IULIU-MARIUS MORARIU, Istoria mănăstirii „Izvorul Tămăduirii" Salva, Blaj, Editura ASTRA, 2013, 192 p.