Nr. 11/ anul VII/ noiembrie 2013 (Părintele Dumitru Stăniloae - 110 ani de la naştere şi 20 de ani de la moarte) Link-uri
Cautare


EVOCăRI


ANDREI ANDREICUȚ

„Bucuraţi-vă că sunteţi întru adevăr!"DAN CIACHIR

Nobleţea smerenieiCOSTION NICOLESCU

Părintele Dumitru Stăniloae - un om familiar cu DumnezeuDUMITRU ICHIM

Muntele cu nume de sfânt
ESEU


LIDIA ST?NILOAE

Eternitate şi provizoratVIRGIL C?NDEA

Receptarea operei părintelui Stăniloae în cultura româneascăDUMITRU HORIA IONESCU

Teologia de zi cu zi
STUDII


?TEFAN BUCHIU

Receptarea operei părintelui Dumitru Stăniloae în teologia academică româneascăVALER BEL

Teologia mărturisitoare a părintelui Dumitru Stăniloae şi receptarea ei în teologia academică româneascăDORU COSTACHE

Raţionalitate şi Mişcare la Părintele Dumitru Stăniloae?TEFAN ILOAIE

„Eu, tu şi el... " - sau despre relaţia ca taină. Aproapele şi responsabilitatea faţă de el, în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae. Scurtă abordareADRIAN MARINESCU

Logos şi logoi. Gândirea teologică a Sf. Maxim Mărturisitorul (†662) cu privire la raţiunile dumnezeieşti (plasticizate), potrivit comentariului său la rugăciunea „Tatăl nostru", şi receptarea ei la Pr. Dumitru StăniloaeIOAN MOGA

Har şi fiinţare eclezială în afara graniţelor canonice ale Bisericii? Schiţe de răspuns, pornind de la contribuţia Părintelui StăniloaeADRIAN NICOLAE PETCU

Părintele Dumitru Stăniloae în conştiinţa foştilor deţinuţi politici
RECENZII


FELICIA DUMAS

Episcopul Vartolomeu Stănescu - În lumina cuvântului, ediţie îngrijită şi prefaţată de Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Arhiepiscopia Râmnicului, Editura Sfântul Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea, 2013, 392 pag.NICOLETA P?LIMARU

LIDIA IONESCU STĂNILOAE, Lumina faptei din lumina cuvântului, Împreună cu tatăl meu, Dumitru Stăniloae, ed. a II-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 2010, 444 pag.