Nr. 7/ anul VII/ iulie 2013 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


CRISTIAN SONEA

Educaţie religioasă confesională sau educaţie religioasă ecumenică?VASILIC? NICA

Ideea de epectază în opera lui Traian Dorz, poetul Oastei DomnuluiMIHAI-SILVIU CHIRIL?

A zecea Fericire
ESEU


CONSTANTIN CUBLE?AN

Conferinţe radiofonice religioase (Gala Galaction)DAN CIACHIR

AmintiriMIRCEA GELU BUTA
, ADRIAN ONOFREIU

Preocupări culturale româneşti în Bistriţa anului 1907. Consemnări din presa vremii.ROXANA CRISTIAN

Văpaia sfântului IlieELENA DULGHERU

Arta picturii cu lumină  – De la Dionisie la Yuri HoldinIULIA R?DAC

Experienţa religioasă în poezia Constanţei BuzeaC?LIN EMILIAN CIRA

,,O frază dacă o scrii de la tine, cu o frază înmulţeşti tezaurul unui popor, al unui neam.”
RECENZII


SORIN COSMA

Pr. Dr. FLORIN DOBREI, Revista teologică „Altarul (Mitropolia) Banatului (1944-1947; 1951-2011) – repere monografi ce, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Editura Învierea a Mitropoliei Banatului, Cluj-Napoca – Timişoara, 2013,
719 pag.ION CÂRJA

HARALD HEPPNER, EVA POSCH (Eds.), Encounters in Europe’s Southeast. The Habsburg Empire and
the Orthodox World in the Eighteenth and Nineteenth Centuries / Întâlniri Sud-Est europene. Imperiul
Habsburgic şi lumea ortodoxă în secolele XVIIIXIX, Verlag Dr. Dieter Vinkler, Bochum, 2012, 283 pag.MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

NICOLAE BOCŞAN,
GABRIEL-VIOREL GÂRDAN,
IOAN-VASILE LEB,
Andrei Şaguna.
Corespondenţa V,
Editura Presa
Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca,
2011, 287 pag.
ARGUMENT

mai mult....