Nr. 6/ anul X/ Iunie 2016 Link-uri
Cautare


ACTUALITATE


ANDREI ANDREICUŢ

Recenzie la Mitropolitul Andrei – un dar al Transilvaniei, volum îngrijit de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2016, 228 p.

(p. 5-6)ALEXANDRU MORARU

Episcopul Nicolae Colan al Vadului, Feleacului şi Clujului (1936-1957) – teolog şi cărturar – aprecieri generale –


(p. 7-16)IUSTIN TIRA

Episcopul şi Mitropolitul NICOLAE COLAN (1893-1967) – arhiereul conştient de înalta sa chemare


(p. 17-28)MIRCEA GELU BUTA

Vizitele pastorale ale episcopului Nicolae Colan din anul 1949, în Ţinutul Năsăudului


(p. 29-33)COSMIN COSMUŢA

Nicolae Colan – 80 de ani de la alegerea, hirotonirea şi instalarea în scaunul episcopal al Clujului


(p. 34-41)ALEXANDRU SURDU

Crâmpeie din publicistica lui Nicolae Colan


(p. 42-47)
RESTITUIRI


COSTION NICOLESCU

Părintele Dumitru Stăniloae şi poetul Ioan Alexandru, în două texte rare


(p. 51-60)
THEOLOGICA


ANDREW LOUTH

Tradiţie şi reînnoire în teologia Părintelui Sofronie


(p. 63-66)SCHWARZ HANS

Luther şi turcii


(p. 67-74)
EVOCARI


DAN CIACHIR

Amintiri răzleţe


(p. 77-82)
CRONICA


V. REMUS GRAMA

O seară literară de-a dreptul pascală, în Cleveland


(p. 85-87)IOAN RAZEŞ

O reuniune spirituală memorabilă


(p. 88-91)
STUDII


CAMELIA SURUIANU


(p. 95-98)
INTERVIU


TUDOR PETCU

Personalitatea duhovnicească a părintelui Andrei Scrima
Interviu cu Teodor Baconsky realizat de Tudor Petcu


(p. 101-104)
RECENZII


LIVIU VIDICAN-MANCI

Recenzie la: PREOT VASILE GORDON, Vademecum omiletic, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2015. pp. 338

(p. 107)ION CÂRJA

Recenzie la: GRAHAM SPEAKE, Muntele Athos. Istorie şi înnoire în paradisul monahilor, Traducere din limba engleză de ierom. Nectarie V. Dărăban, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006, 282 pagini cu ilustraţii în text.​

(p. 108-110)ALINA GIOSANU

Recenzie la: PAUL J. GRIFFITHS, An Apology for Apologetics – A study in the Logic of Interreligious Dialogue, Wipf & Stock Publishers, Eugene, Oregon, 2007² (Orbis Books, 1991¹)

(p. 111-114)