Nr. 5/ anul VII/ mai 2013 ("1700 de ani de la Edictul din Milan [313]") Link-uri
Cautare

RESTITUIRI


VICTOR PAPACOSTEA

Constantin cel Mare, liberatorul Bisericii creştine    


ACTUALITATE


TUDOR TEOTEOI

Constantin cel Mare în lumina aprecierilor istoricului latin Eutropius    


SORIN COSMA

Cinstirea cuvenită Sfinţilor Constantin şi Elena

 


RADU PREDA

Libertatea religioasă în modernitate. Documente pre-fondatoare    


CONSTANTIN NECULA

Crucea educaţiei Imperiale, educaţia pentru Crucea lui Hristos

- glosse la Casiodor, Istoria Bisericească tripartită -   


GABRIEL-VIOREL GÂRDAN

Relaţiile dintre Biserică şi Stat în secolul al IV-lea    


DANIEL BUDA

Constantin cel Mare în lucrarea De civitate Dei (ciu.) a Fericitului Augustin    


DUMITRU-MARCEL ANDREICA

Biserici, mănăstiri şi paraclise cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" din cuprinsul Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului    


BOGDAN IVANOV

Teologia politică a împăratului Constantin cel Mare    


MIHAI-SILVIU CHIRILĂ

Statul creştin - adevărata donatio Constantini    


RECENZII


DANIEL BUDA

FILOSTORGIU, Istoria bisericească, ediţie bilingvă, trad. de Dorin Garofeanu, studiu introductiv, tabelcronologic şi note explicative de Dragoş Mîrşanu, ediţie îngrijită de Adrian Muraru, Ed. Polirom, Iaşi, 2012,Tradiţia creştină vol. 14, 455 p.    


MARIUS-DANIEL CIOBOTĂ

SFÂNTUL EPIFANIE DE SALAMINA, Omilii, traducere, studiu introductiv şi note de pr. dr. Ilie Toader, Bucureşti,Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 2012, 129 p.    


MIRCEA ABRUDAN

NICOLAI STAAB, Rumänische Kultur, Orthodoxie und der Westen. Der Diskurs um die nationale Identitätin Rumänien aus der Zwischenkriegszeit, Erfurter Studien zur Kulturgeschichte des Orthodoxen Christentums, Band 5, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2011, 379 p.    ARGUMENT

Prolegomene

La un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....