Nr. 1/ anul VII/ ianuarie 2013 Link-uri
Cautare


PASTORALIA


ANDREI ANDREICUȚ

„Pe altă cale...". Pastorală la Naşterea Domnului- 2012 -    JUSTINIAN CHIRA

„Hristos". Pastorală la Naşterea Domnului- 2012 -    PETRONIU FLOREA

„Îngerii, vestitorii Naşterii Domnului". Pastorală la Naşterea Domnului- 2012 -    
THEOLOGICA


GHEORGHIOS KAPSANIS

Noua programă de studii pentru ora de religie este Îndrumător spre religia universală    IOAN-VASILE LEB

Profesorul Alexandru Filipaşcu, martir al temniţelor comuniste    ADRIANA MIRONA JUCAN-HOBLE

Rolul conferinţelor învăţătoreşti ale Bisericii Ortodoxe Române din Transilvaniaîn timpul dominaţiei Imperiului austro-ungar. Studiu de caz: Comitatul Cluj    MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Opera şi moştenirea luminoasă a mitropolitului Andrei Şaguna (1808-1873)    
ESEU


COSTION NICOLESCU

Iubirea agape la Andrei Tarkovski (I)    ALEXANDRU SURDU

Încercări literare în scrierile mitropolitului Nicolae Colan    CAMELIA SURUIANU

Fecioara chemată la „nunta" Marelui Mire - Făt Frumos din lacrimă    
RECENZII


SORIN COSMA

IOAN MIHOC, Credinţă, viaţă şi misiune în perspectivă paulină şi ioaneică, Colecţia „Orizonturisocio-umane" Editura „Eftimie Murgu", Reşiţa, 2012, 365 p.ANA-MARIA R?DULESCU

DIAC. IONIŢĂ APOSTOLACHE, Oameni şi locuri din istoria Bisericii oltene, colecţie de texte jurnalistice,Interviuri. Reportaje. Documentare publicate în cotidianul creştin „Lumina", cu rezumate în limba englezăde prof. Hermina Maria Apostolache, Editura „Mitropolia Olteniei", Craiova, 2011, f. titlu + 4 f., 208 p.    FLORIN CRΪM?REANU

MAXIM MĂRTURISITORUL, Întrebări şi nedumeriri, traducere din limba greacă veche şi note de Laura Enache,ediţie îngrijită, studiu introductiv, indici, bibliografi e şi note de pr. Dragoş Bahrim, Iaşi, Doxologia, 2012, 333p.SORINA ELENA AMIRONESEI

CONSTANTINE CAVARNOS, Ghid de Iconografie Bizantină, traducere Anca Popescu,Editura Sophia, Bucureşti, 2005    
ARGUMENT

Prolegomene

La un dialog interior

 

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....