Nr. 5/ anul VI/ august 2012 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


TEODOROS ZISIS

Apostolul Pavel ca model de păstor în operele Despre Preoţie ale PărinţilorIOAN MOGA

Despre maladiile teologiei. Marginalii la o temă actualăCRISTIAN BOLO?

Sfântul Grigorie Teologul: raportul dintre harul dumnezeiesc şi sufletul omenesc în actul creaţiei. Implicaţii teologice actualeIOAN-MIRCEA GHITEA

Familia, şcoala şi activitatea ca profesor de teologie la Sibiu a episcopului martir dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei (1903-1960)
ESEU


MIRCEA GELU BUTA
, ADRIAN ONOFREIU

Etica utilizării violenţeiIOAN MORAR

Pe cărări de munte spre piscuri de virtuţiION ALEXANDRU MIZGAN

Bonifaciu de Montferrat - conducătorul cavalerilor celei de a patra cruciadeVALENTIN CIOVEIE

Variaţii asupra Cântării CântărilorMARCEL I. MALANCA

Criza identităţii. Între modernism şi postmodernism?TEFAN STARE?U

Sionul-arhetip regal
RECENZII


SORIN COSMA

DANIEL LEMENI, Tradiţia paternităţii duhovniceşti în spiritualitatea creştină răsăriteană - un studiu asupra îndrumării spirituale în antichitatea creştină târzie, Editura Reîntregirea, 2012, 333 p.MIRCEA POPA

PASCU BALACI, Das Mysterium Jesu. Sonette, Ed. Galaxia Gutenberg, 2010DANIEL BUDA

ŞTEFAN LUCIAN TOMA, Învăţătura despre mântuire la Sfântul Atanasie cel Mare şi Anselm de Canterbury, Ed. Andreiana, Sibiu, 2011, 260 p.MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

ERNST CHRISTOPH SUTTNER, Unirea Bisericii în Transilvania, traducere din limba germană de Lorin Ghiman, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2010, 60 p.
ARGUMENT

Prolegomene

La un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....