TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Seminarul Monahal Superior de la Mănăstirea Neamţ (1949-1952)
După ce a fost adoptată o nouă lege a școlilor publice în 1948, statul comunist a început să închidă școlile teologice, inclusiv seminariile. Seminarul teologic de la Mănăstirea Neamț a fost înființat abia după adoptarea de noi statuturi pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române (februarie 1949), ca urmare a negocierilor dintre Patriarhul Iustinian și oficialii statului. Era de fapt o renaștere a unui vechi seminar teologic al anilor interbelici, unde Patriarhul Iustinian a încercat să creeze un teren de afirmare pentru călugării intelectuali care urmau să fie numiți în funcții de conducere. Cu toate acestea, problemele materiale și financiare au fost depășite atunci când Patriarhul Iustinian a apelat la factorii implicați, și anume la mănăstirile care și-au trimis elevii la școală și la eparhiile din care făceau parte. Seminarul teologic a evoluat sub îndrumarea unor profesori de prestigiu, care au atras atenția comuniștilor. În consecință, după trei ani de existență, seminarul monahal din Neamț a fost desființat de Ministerul Cultelor și proiectul Patriarhului Iustinian s-a prăbușit. Analiza de față este rezultatul cercetărilor efectuate în arhivele Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț.
 

IONUŢ-CONSTANTIN PETCU