TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Exegeza antiohiană
De numele Antiohiei se leagă, de asemenea, în afara unei exegeze specifice a Sf. Scripturi, o abordare hristologică diferită de cea alexandrină, precum și o tradiție liturgică proprie. Exegezei alexandrine i s-a reproșat accentul prea mare așezat pe interpretarea spirituală și abuzul de alegorie ca sistem de intepretare biblică, în timp ce „antiohienii” puneau accentul pe aspectul istoric al textului biblic. Începutul exegezei antiohiene a fost declanșat de un antiorigenism și o respingere a unei alegoreze exagerate practicate de Origen și urmașii săi ca metodă de interpretare a Sfintei Scripturi.
 

MIRCEA BASARAB