TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
„Azi îşi bat joc şi râd de acei ce se ocupă cu folklorul...”. Rânduri interbelice despre neajunsurile unei profesii
După fondarea la Cluj, în anul 1930, a Arhivei de Folklor a Academiei Române, Ion Mușlea a proiectat o cercetare extensivă, elaborând paisprezece chestionare folclorice pe problematici specifice, şase circulare şi câteva broşuri de îndrumare, pentru uzul unei reţele de corespondenţi ai instituţiei, învăţători şi învăţătoare, preoţi, dar şi elevi normalişti, de pe întreg cuprinsul României Mari. Studiul de față analizează reflecțiile acestor intelectuali rurali despre experiența terenului, despre factorii care îi garantează/îi împiedică reușita, despre maniera intersubiectivă a producerii informației de interes folcloric, despre receptarea profesiei de folclorist, plecând de la felul cum sunt formulate aceste reflecții în scrisorile expediate directorului Arhivei, între anii 1930-1948.
 

COSMINA TIMOCE-MOCANU