TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
Jocul satului – tradiţie şi perspectivă
Hora satului sau jocul satului desemnează instituţia socio-culturală din satul tradiţional românesc învestită cu funcţie de destindere şi distracţie organizată, în care activitatea centrală este dansul. Doar la români termenul dans este înlocuit cu termenul joc, acesta având o încărcătură semantică mult mai bogată decât dansul. Intrarea tinerilor în joc marca momentul maturităţii şi se făcea printr-un anumit protocol social, anume în pereche, dovedind capacitatea de integrare în comunitatea maturilor, cu perspectiva căsătoriei. Jocul satului, locul în care se sudau prieteniile în vederea căsătoriei, astăzi nu mai există ca instituţie tradiţională decât sporadic, organizată în scop de reconstituire etnografică demonstrativă, fiind înlocuit cu disco sau cu alte forme de distracţie colectivă sau de grup.
 

CONSTANŢA CRISTESCU