TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Episcopul Niceta de Remesiana şi problemele legate de paternitatea imnului „Te Deum laudamus”


Rezumat: În studiul de față ne propunem să abordăm câteva probleme legate de paternitatea imnului Te Deum laudamus, imn trinitar și doxologic, care a fost scris în limba latină, în proză ritmică, în timpul marilor dispute trinitare și hristologice de la sfârșitul secolului al IV-lea și începutul secolului al V-lea. Obiectivul major al acestui studiu este acela de a elucida problema paternității acestui imn trinitar: este sau nu este Episcopul Niceta de Remesiana autorul de drept al imnului Te Deum Laudamus și care sunt argumentele care ne determină să pledăm în favoarea sa?

Cuvinte cheie: Niceta de Remesiana, Te Deum laudamus, imn, metru ritmic, proză ritmică, manuscrise, paternitate, Ambrozie al Mediolanului, Fericitul Augustin, Ilarie de Pictavium, arianism.


 

VASILE ROJNEAC