TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Dogmă şi moralitate în operele Părintelui Sofronie


Nicolaos KOIOU, Dogmă şi moralitate în operele Părintelui Sofronie
Rolul TradițiEI ortodoxE, așa cum este exprimată în textele Sfinților Părinți, mărturiseşte unitatea indestructibilă a dogmei și a ethosului moralității. Această unitate poate fi găsit cu ușurință în toate textele teologice ale Arhimandritul Sofronie Saharov, care este considerat ca un succesor autentic al tradiției ortodoxe. În conformitate cu învățăturile sale, credința ortodoxă constituie fundamentul pentru etosul ortodox (morală) și invers. Dogmele Bisericii nu exprimă numai adevărul său, dar ele demonstrează, de asemenea, modul de viață ortodox a membrilor Bisericii. Virtuțile morale ale iubirii și umilință exprimă sensul etic al triadological și hristologică
dogme.

 

NICOLAOS KOIOU