TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Cinci paşi prin diaspora românilor nord-americani    


 

Textul de faţă face o cronică a unor importante evenimente culturale desfăşurate în câteva locuri din continentul nord-american. Între acestea, la loc de frunte se situează Simpozionul Interna?ional Mihai Eminescu de la New York, ajuns la cea de-a XX-a edi?ie. În mod cert, simpozionul newyorkez închinat poetului nepereche ?i-a câ?tigat prin cele 20 de edi?ii desfă?urate prestigiul de cea mai amplă manifestare cultural-academică dedicată lui Eminescu în Statele Unite ale Americii, cu participan?i de elită din ?ară ?i din Lumea Nouă. În spa?iul american au mai avut loc ?i alte reuniuni culturale române?ti, unde optica unor participan?i a distrus vechile tipare ale mentalită?ii socialiste despre românii pleca?i din ?ară ?i stabili?i peste hotare: la Toronto, la Denver (Colorado), la mânăstirea ortodoxă „Înăl?area Domnului" (Michigan) sau la Chicago. Aceste întâlniri reprezintă cinci pa?i concre?i dar ?i simbolici prin cultura românilor diasporei meniţi să traseze pun?i de comunicare între ?ară ?i fiii ei lumi?i.

 


 

ANCA SÎRGHIE