TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Semnele vremii. Agenda social-teologică a Sfântului şi Marelui Sinod Panortodox    


 

 Prelungirea fazei preconciliare, de pregătire a viitorului Sinod Panortodox, se dovede?te salutară. Cum majoritatea ?ărilor de tradi?ie ortodoxă au ie?it abia de două decenii din experien?a traumatizantă a comunismului, se impunea acordarea unui răstimp de dialog ?i apropiere tematică. Interven?ia de fa?ă pleacă de la constatarea că o bună pregătire a Sinodului este parte a procesului de receptio ca atare. Autorul ?ine să sublinieze că nu este cazul să cultivăm a?teptări neadecvate fa?ă de Sinodul Panortodox, unele probleme urmând probabil să fie lămurite, altele doar puse în discu?ie. Din perspectiva chestiunii sociale, acela?i Sinod poate oferi ?ansa articulării unui mesaj etic al Ortodoxiei prin prisma experien?elor acumulate de Bisericile locale. Constatând „monopolul rusesc" actual în materie de dezbatere etică, datorat publicării în ultimul deceniu a unui număr important de documente, este cazul să evităm concuren?a inter-ortodoxă, gândind în schimb un răspuns comun la provocări privind pe to?i la un loc ?i pe fiecare în parte. Agenda social-teologică a Sinodului Panortodox este deosebit de variată: de la confruntarea cu modernitatea la în?elegerea nuan?ată a secularizării, de la încadrarea problematicii europene la trecerea lentă de la totalitarism la democra?ie ?i de la implicarea laicilor la bioetică. Tuturor temelor le este comună căutarea în lumina Revela?iei ?i a Tradi?iei a unui răspuns credibil la interoga?iile omului de azi nu prin scoaterea acestuia din istorie, ci prin întărirea chemării primite odată cu Botezul de a depune mărturie despre Hristos în timpul care i-a fost dat.

 


 

RADU PREDA