TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

O constelaţie literară Valeriu Anania


 

Autorul pune în paralel două monografii dedicate operei lui Valeriu Anania, semnate de Nicoleta Pălimaru (Valeriu Anania. Opera literară, Limes/Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011) şi Lucian-Vasile Bâgiu (Valeriu Anania. Scriitorul, Limes, Cluj-Napoca, 2006). Volumul Nicoletei Pălimaru nu vizează un caracter monografic - precum acela semnat de Lucian-Vasile Bâgiu. Lucrarea lui L.-V. Bâgiu, desfăşurând o bogată investigaţie interdisciplinară, ajunge la descifrarea tehnicii de „producere" a fiecărui text / volum din creaţia lui Valeriu Anania, pe când Nicoleta Pălimaru, configurând orizontul bibliografic al fiecărei teme tratate de acele texte / volume, se axează pe exerciţiul hermeneutic, de proiecţie a meta-textului său în planul metafizic sau (după caz) teologic pe care acestea îl implică.


 

IOAN ŞT. LAZĂR