TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Solidaritatea umană şi comunicarea prin cuvânt. (Orientări, dezorientări, conflicte şi tensiuni)


 

Studiul pune în lumină problema comunicării dintre oameni. Comunicarea se întemeiază preponderent pe cuvânt, iar cuvântul va fi eficient şi va avea finalitatea socializării menită să statornicească solidaritatea umană numai dacă participăm efectiv la viaţa semenului în toată plinătatea ei. Autorul se referă la problema cuvântului, în forma lui orală sau scrisă, la puterea lui contradictorie, tratând totodată şi variatele aspecte ale comunicării: comunicarea cu francheţe, comunicarea duhovnicească, comunicarea cu solicitudine, comunicarea didactică, educativă şi metodică, umorul în comunicare, solilocviul, comunicarea dificilă, comunicarea tehnicizată, comunicarea profesională, comunicarea ironică, comunicarea diplomată şi politică, comunicarea ipocrită sau fariseică, comunicarea diabolică.


 

SORIN COSMA