TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Iniţiere în misterul Bisericii pentru monahi din Africa bizantină în anii `630 - Mistagogia sfântului Maxim Mărturisitorul: textul critic şi o nouă traducere


 

În textul de faţă este oferită o nouă traducere din limba greacă veche a faimosului opus Mystagogia al Sfântului Maxim Mărturisitorul. Traducerea propriu-zisă este precedată de o introducere în problematica istoriei manuscrise, a traducerilor şi teologiei acestui scurt tratat patristic. Ediţia critică a Mystagogiei maximiene (după care s-a făcut şi traducerea de faţă) a fost realizată de profesorul francez Christian Boudignon de la Université de Provence (Aix Marseille I), fiind definitivată la nivelul standardelor de exigen?ă ?tiin?ifică de vârf proprii colec?iei „Corpus Christianorum", unde a apărut în aprilie 2011.


 

IOAN I. ICĂ JR.