TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

„Creştinismul cosmic - o paradigmă pierdută?"


 

Eseul de faţă se constituie într-un comentariu la volumul lui Vasile Avram Creştinismul cosmic - o paradigmă pierdută? Mit şi ortodoxie în tradiţia românească (Sibiu, Editura Saeculum, 1999).„Creştinismului cosmic" e un concept eliadesc şi se referă atât la perioada trecerii de la religiile arhaice la religia creştină, cât şi la devenirea şi dăinuirea sa în cultura tradiţională (de la noi şi nu numai), ca formă specifică a religiozităţii populare. Cartea lui Vasile Avram e un demers dedicat unei mai bunei statuări a chipului în care cultura populară arhaică şi, succesiv, cea tradiţională şi-au desfăşurat existenţa în orizontul mito-religios, potrivit particularităţilor proprii de gândire şi simţire. Avem aici un efort teoretic pe care Vasile Avram, respingând „prejudecăţile" scientiste ale pozitiviştilor sau pe cele elitist-dogmatiste ale teologilor, îl efectuează tenace pentru a îndreptăţi, deopotrivă cu ascendenţa istorică a gândirii raţionale, supravieţuirea modului mitic, metaistoric al gândirii simbolice. Paradigma „cosmosului creştin" e o alternativă la desacralizarea modernă a lumii.


 

IOAN ŞT. LAZĂR