TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
MIHAELA-DENISIA LIUŞNEA

Liu?nea, Mihaela Denisia, conferen?iar dr. la Facultatea de Istorie, Filozofie ?i Teologie din cadrul Universit??ii „Dun?rea de Jos", Gala?i, ?ef sec?ie Istorie veche ?i Arheologie; cadru didactic ?i la  Facultatea de ?tiin?e Administrative. Facultatea Transfrontalier? de Economie, ?tiin?e Umanistice ?i Inginerie - Extensiunea Cahul; doctorat în 2004 la Institutul de Istorie „A.D.Xenopol" Ia?i ?i Universitatea „Al.I. Cuza" Ia?i; volume publicate: Preistorie ?i Arheologie (împreun? cu Sebastian Florin Matei), Editura Funda?iei Universitare „Dun?rea de Jos" Gala?i, 2001 (curs universitar); România ?i încerc?ri de constituire a unui Locarno Oriental, Editura Cartea Universitar?, Bucure?ti, 2005 (tez? de doctorat); Organizarea limes-ului roman de la Dun?rea de Jos în timpul Principatului ?i a Dominatului. Studiu de caz pe flotila militar?, Editura Cartea Universitar?, Bucure?ti, 2008.