TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
SILUAN IONAŞCU

IONA?CU, SILUAN, protosinghel, stare?, licen?iat (2002) ?i masterat (2004) al Facult??ii de
Teologie, licen?iat al Facult??ii de Filosofi e (2006), doctorand în fi losofi e, Universitatea
din Bucure?ti.