TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
ALINA GIOSANU

GIOSANU, ALINA, licen?iat? a Facult??ii de Litere a Universit??ii Bucure?ti; doctorand la
Facultatea de Filosofi e (Universitatea Bucuresti) - sec?ia fi losofi a religiei.