TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
CHRISTIAN CRĂCIUN

CR?CIUN, CHRISTIAN, critic literar, eseist, publicist; absolvent al Facult??ii de Limba ?i Literatura Român? a Univer-sit??ii Bucure?ti (1976). Func?ioneaz? de la absolvire ca profesor în Moreni. Debut cu poezie în revista liceului, apoi în presa studen?easc? cu recenzii ?i eseuri. Colaboreaz? cu eseuri, critic? literar? la: Orizont, Steaua, Transilvania, Echinox, România literar?, Vatra, Supliment literar-artistic al Scânteii tineretului. Dup? 1989 de?ine o rubric? de eseu, critic? literar? în Cronica, apoi mai public? în revistele: 22, Literatorul, Contrapunct, Axioma, Litere, Caiete critice, Via?a româneasc?, Revista nou?; între 1997-1999, colaborator, cu o emisiune de cultur?, la postul Antena 1 Ploie?ti. Membru al unor cenacluri literare: „Cezar Petrescu" din Flore?ti (1975-1991), „Geo Bogza" din Câmpina ?i „Axioma", Ploie?ti (din 1990 ?i pân? în prezent), dar ?i al Societ??ii Scriitorilor „C. Negri" din Gala?i (Filiala Ploie?ti). Debut editorial în volumul antologic Liviu Rebreanu dup? un veac (1985) cu studiul „Între dou? spânzur?tori". Publicistica sa abordeaz? o larg? palet? de subiecte privind via?a literar?, cultural?, social? sau chiar politic?, contemporan?, în general.