TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
SONIA ELVIREANU

Elvireanu, Sonia, poet?, eseist?, prozatoare, traduc?toare; Facultatea de Litere, Universitatea "Babe?-Bolyai" Cluj-Napoca, masterat în literatura francez?, doctorat în Filologie, membr? stagiar? a USR, Filiala Alba-Huedoara. Volume: Itinerarii literare, Editura Gens latina, Alba Iulia, 2009, coord. vol, cronici literare; Timp pentru doi, Editura Gens latina, Alba Iulia, 2010, poezii; Dincolo de lacrimi/ Au-delà des larmes, Imago, Sibiu, 2011, poezii; În umbra cuvintelor, Imago, Sibiu, 2011, critic? literar?; Le retour de l`exil dans le roman l`Ignorance de Milan Kundera, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2011; Gabriel Ple?ea, O perspectiv? asupra exilului românesc, Imago, Sibiu, 2012 ; Singur?tatea irisului/La solitude de l`iris, Imago, Sibiu, 2013, poezii, Fa?a întunecat? a lui Ianus, eseu, Ia?i, Tipo Moldova, 2013.