TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
ROXANA CRISTIAN

 

Roxana Cristian, Medic primar laborator clinic, Doctor în ?tiin?e Medicale, cadru universitar la U.M.F. Bucure?ti.

Zeci de ani în apropierea p?rintelui Sofian Boghiu, stare?ul mân?stirii Antim ?i a gânditorului Vasile Lovinescu.

Publica?ii: în România liber?, Lumea Cre?tin?, LAI-Cotidianul, Convorbiri Literare, Ra?iunea Mistic?, Lumina, Caiete Silvane, Oriens, Caiete de Studii tradi?ionale,Editura Rosmarin, Scrieri ?i studii tradi?ionale, Adev?rul Literar ?i artistic,Ecclesia Euxina etc.