TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
NIKOLAOS HATZINIKOLAOU

 

Hatzinikolaou, Nikolaos, Mitropolit de Messogaia ?i Lavreotiki, Biserica Ortodox? Autocefal? a Greciei, în prezent, Pre?edintele Comitetului Special de Bioetic? al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei ?i membru al Sinodului Permanent în sesiunea de lucru 2011-2012. N?scut la 13 aprilie 1954 în Salonic, Mitropolitul Nikolaos a studiat teologia ?i fizica la Universitatea din Salonic ?i, mai apoi, la Massachussets Institute of Technology (MIT) ?i Harvard, ambele în Statele Unite ale Americii. ?i-a des?vâr?it studiile de Doctor în Teologie la Holy Cross Seminary din Boston ?i la Universitatea din Salonic. De asemenea, are specializ?ri în fizic?, astrofizic? ?i mecanica fluidelor ob?inute atât în Grecia, cât ?i în Statele Unite ale Americii. De?ine un al doilea doctorat, în fizic?, ob?inut în cotutuel? de la Universit??ile Harvard ?i MIT cu teza „Studiu hemodinamic al sistemului circulator (inim? ?i vase de sânge), prin aplicarea mecanicii fluidelor ?i a matematicii aplicate". Înainte de intrarea în cler a lucrat ca cercet?tor în cadrul laboratorului de angiologie al New England Deaconess Hospital din SUA, a departamentului de anestezie al Massachussets General Hospital, a departamentului de terapie intensiv? a Boston Childern`s Hospital, „scientific associate" la NASA, a seminarizat la MIT ?i Harvard, precum ?i la facult??ile de medicin? din cadrul Universit??ii din Atena ?i a celei din Creta. A fost hirotonit arhiereu cu titlul de Mitropolit de Messogaia ?i Lavreotiki la 30 aprilie 2004.