TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
IRINA PETRAŞ

 

Petra?, Irina (n. 27 noiembrie 1947, Chirp?r/Sibiu) e absolvent? a Liceului teoretic din Agnita ?i a Facult??ii de Filologie din Cluj (1970). Doctor în litere (1980). Critic literar, eseist?, traduc?toare. Debut editorial: 1981. Pre?edinta Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Redactor ?ef la editura Casa C?r?ii de ?tiin??. Vice-pre?edint? a Societ??ii Culturale „Lucian Blaga". Cronicar/recenzent literar la Apostrof, Contemporanul, Ideea european?, Tribuna, Steaua, România literar? etc. A semnat peste 30 de volume de critic?, istorie ?i teorie literar?: (Camil Petrescu. Schi?e pentru un portret; Teoria literaturii - dic?ionar-antologie; Panorama criticii literare române?ti. Dic?ionar ilustrat, 1950-2000; Ion Creang?, povestitorul; Teme ?i digresiuni. Scriitori clasici ?i moderni; Literatur? român? contemporan?. O panoram? etc.; eseuri: ?tiin?a mor?ii; Feminitatea limbii române. Genosanalize; Despre locuri ?i locuire etc.; ?i alte 30 de volume de traduceri din Henry James, Marcel Moreau, Jacques de Decker, Jean-Luc Outers, Michel Haar, G.K. Chesterton, Philip Roth, Michel Lambert, Philippe Jones etc. Zece expozi?ii personale de pictur?. Ordinul „Meritul cultural" în grad de Cavaler (2004); în grad de Ofi?er (2010).(irinapetras@yahoo.co.uk)