TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
ION ONUC NEMEŞ

Neme?, Ion Onuc, profesor, directorul Bibliotecii Astra din Sibiu. LUCR?RI PUBLICATE: volumul de interviuri "Zidind iubire, urci în icoan?", Sibiu, Editura "Imago", 2003; mini-albumul "Tradi?ii populare din jude?ul Sibiu", 2000; mini-albumul "Icoane din colec?ia Muzeului de Icoane pe Sticl? din Sibiel", 2003; calendare: "Muzeul de Icoane pe Sticl? din Sibiel" - 1995 ?i 1996; "Omul ?i zodiile" - 2000; "Satul românesc pe p?mânt ?i în cer" - 2002; reportaje, interviuri în revistele Transilvania, Cultura na?ional?, Rostirea româneasc?, Silvania.