TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
BARTOLOMEU ANANIA

Anania, Bartolomeu Valeriu (1921-2011), fost mitropolit al Clujului, Albei, Cri?anei ?i Maramure?ului; scriitor consacrat, autor de lucr?ri teologice, eseuri, proz?, poezie, dramaturgie; integrala operei a ap?rut la editura clujean? Limes ?i e în curs de apari?ie la editura Polirom din Ia?i.