TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
MARINA SABADOS

Sabados, Marina Ileana, cercet?tor ?tiin?ific gr. II la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu", Bucure?ti. Studii de istoria ?i teoria artei la Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu", Bucure?ti (azi Universitatea Na?ional? de Arte); doctor în istoria artei cu teza Pictura pe lemn din Moldova în secolul al XVI-lea, sus?inut? la Universitatea Babe?-Bolyai din Cluj-Napoca. Specializare în pictura medieval? de icoane din România (îndeosebi Moldova). Lucr?ri în cadrul Institutului: repertoriul icoanelor moldovene?ti din secolele XVI-XVII. Contribu?ii originale: pictura de icoane din Moldova în timpul lui Petru Rare?, influen?e occidentale în pictura româneasc? de icoane din secolul al XVII-lea.