TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
ANA SELEJAN

Selejan, Ana, istoric ?i critic literar, prof. univ. dr., conduc?tor de doctorat în domeniul filologie, la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Litere ?i Arte. Membru al Uniunii Scriitorilor din 1993. C?r?i publicate: Tr?darea intelectualilor. (Istorie literar?: 1944-1947). Sibiu: Editura Transpres, 1992; Reeducare ?i prigoan?. (Istoria literar? a anului 1948). Sibiu: Editura Thausib, 1993; Literatura în totalitarism. 1949-1951. (Vol. 1). Sibiu: Editura Thausib, 1994; Literatura în totalitarism. 1952-1953. (Vol. 2). Sibiu: Editura Thausib, 1995; Literatura în totalitarism. Anul 1954. (Vol. 3). Sibiu: Editura Fronde, 1996; Literatura în totalitarism. 1955-1956. (Vol. 4). Bucure?ti: Editura Cartea româneasc?, 1998; Literatura în totalitarism. 1957-1958. (Vol. 5). Bucure?ti: Editura Cartea româneasc?, 1999; Literatura în totalitarism. 1959-1960. (Vol. 6). Bucure?ti: Editura Cartea româneasc?, 2000; Retorica vulnerabilit??ii. [Monografie literar?]. Bucure?ti: Editura Cartea Româneasc?, 2001; Tr?darea intelectualilor. Reeducare ?i prigoan?. Edi?ia a II-a. Bucure?ti: Editura Cartea Româneasc?, 2005; Poezia româneasc? în tranzi?ie (1944-1948). Bucure?ti: Editura Cartea Româneasc?, 2007; Carte rar? ?i pre?ioas?. Sec. XVI-XVII. Vol. 1. Sibiu, 1991; Carte rar? ?i pre?ioas?. Sec. XVIII. Vol. 2. Sibiu, 1992; Scut la Nordul Dun?rii. Istorie ?i bibliofilie în cartea de patrimoniu. Sibiu: Fronde, 1996. C?r?i reeditate: Literatura în totalitarism. 1949-1951. Întemeietori ?i capodopere. Edi?ia a II-a. Bucure?ti: Editura Cartea Româneasc?, 2007; Literatura în totalitarism. 1952-1953. B?t?lii pe frontul literar. Edi?ia a doua. Bucure?ti: Cartea româneasc?, 2008; Literatura în totalitarism. Anul 1954. Edi?ia a doua. Bucure?ti: Cartea româneasc?, 2009.