TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
PANTELIS KALAITZIDIS

Kalaitzidis, Pantelis, s-a n?scut în 1961 în Tesalonic ?i este licen?iat din 1984 al Facult??ii de Teologie din cadrul Universit??ii Aristotel din acela?i ora?. A urmat studii postuniversitare în filozofie antic?, filozofie medieval? occidental? ?i teologie sistematic? la École Pratique des Hautes Études, la sec?ia de filozofie a Universit??ii Sorbona (Paris IV) ?i la Institutul Catolic din Paris. A ob?inut în 1986 diploma de studii aprofundate (DEA) în istoria filosofiei în cadrul sec?iei de filozofie a Universit??ii Sorbona (Paris IV) cu o lucrare intitulat? La théorie de l`imagination chez Aristote. În 2008 ?i-a sus?inut teza de doctorat în specialitatea dogmatic? la Facultatea de Teologie a Universit??ii Aristotel din Tesalonic, cu o tez? despre Elenism ?i antioccidentalism în „Teologia anilor 60" (în greac?). Are în preg?tire o a doua tez? de doctorat la Université Libre de Bruxelles, intitulat? La notion de l`analogie dans la pensée grecque et chrétienne. Dès origines à Denys l`Areopagite. Începând cu anul 2000 este responsabilul ?i coordonatorul programului Academiei de Studii Teologice a Mitropoliei Dimitriadei, Volos (Grecia). Lucr?ri publicate: „Theologia. Discours sur Dieu et science théologique chez Denys l`Aréopagite et Thomas d`Aquin", în: Denys l`Aréopagite et sa postérité en Orient et en Occident, Y. de Andia (ed.), Institut d`études augustiniennes, Paris, 1997, pp. 459-487; „La tentation de Judas. Église, nation et identités. De l`histoire de l`économie divine à l`histoire de la renaissance nationale", Contacts, vol. 197, 2002, pp. 24-48; „Biserica ?i na?iunea din punct de vedere eshatologic", în: Biseric? ?i Eshatologie, P. Kalaitzidis (ed.), Athènes, Kastaniotis, 2003, pp. 339-373 (în greac?); „Ortodoxie ?i identitate greac? modern?. Remarci critice din punct de vedere teologic", Indiktos 17 (2003), pp. 46-47 (în greac?); „Eschatologie et politique", în: Synaxis Eucharistias. Mélanges offerts en l`honneur du père Emilianos de Simonopetra, Athènes, Indiktos, 2003, pp. 483-527; „Presupozi?ii teologice pentru un dialog cu literatura modern?", Nea Hestia, nº 1765, 2004, pp. 324-362 (în greac?); „Ortodoxie ?i multiculturalism", Synaxis, vol. 91, 2004, pp. 93-97 (în greac?); Ortodoxie ?i modernitate. Prolegomene, Atena, Indiktos, 2007, (în greac?); (ed.), Ortodoxie ?i Modernitate, Indiktos, Atena, 2007, (în greac?); (ed.), Orthodoxie ?i multiculturalism, Indiktos, Atena, 2009, (în curs de apari?ie).