TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
TEOFAN MADA

Mada, Teofan, (Ieromonah) este doctor în teologie moral? al Facult??ii de Teologie Ortodox? Andrei ?aguna din Sibiu ?i doctorand în teologie dogmatic? la Facultatea de Teologie a Universit??ii Aristotel din Tesalonic, Grecia. Este autorul volumelor: Con?tiin?? ?i compromis, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2006; Desp?timirea. De la etic? la fiin?ialitate, Editura Agnos, Sibiu, 2007; Via?a în Hristos dup? Sfântul Ioan Gur? de Aur, Editura Agnos, Sibiu, 2007; Pacea virtu?ilor ?i tulburarea patimilor, Editura Agnos, Sibiu, 2007; Homo eticus, Editura Agnos, Sibiu, 2007.