TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
IOAN PINTEA

Pintea, Ioan, (n. 1961) a absolvit Facultatea de Teologie Ortodox? a Universitatii „Babe?-Bolyai" din Cluj-Napoca; în prezent este preot paroh în Bistri?a ?i ?ef de serviciu la Centrul Jude?ean pentru Cultur? Bistri?a-N?s?ud. Este unul dintre fondatorii revistei Deisis (M?nchen); redactor-?ef al revistei Mi?carea literar?.  Este autor al mai multor c?r?i de teologie ?i literatur?, dintre care amintim apari?iile recente: Mic jurnal discontinuu: însemn?rile unui preot de ?ar?, Editura Eikon, 2005; Jurnal discontinuu cu N. Steinhardt, Editura Paralela 45, 2007; Primejdia m?rturisirii. Convorbirile de la Rohia, Editura Polirom 2008; membru al Uniunii Scriitorilor din România.