TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
CORNEL UNGUREANU

Ungureanu, Cornel, (n. 3 august 1943, în Lugoj), scriitor, critic ?i istoric literar român; în 1965 devine licen?iat în filologie al universit??ii de Vest din Timi?oara, sec?ia român?-german?; doctor în literatur? român? ?i comparat? al Universit??ii din Bucure?ti din 1984; profesor la Universitatea de Vest din Timi?oara, cronicar literar al revistei Orizont începând din 1963. Din 1990 devine redactor ?i redactor ?ef adjunct al revistei Orizont. A publicat peste 2000 de articole ?i studii în presa cultural? din România, Iugoslavia, Germania. Cercet?rile sale consacrate literaturilor Europei Centrale au fost reunite în volumele Imediata noastr? apropiere (I, 1980; II, 1990) ?i Mitteleuropa periferiilor (2002). Este autorul antijurnalelor: A murit în Tibet (1998), Despre regi, saltimbangi ?i maimu?e (I, 2001; II, 2003; III, 2004). Este pre?edinte al Consiliului de Conducere al funda?iei A treia Europã. Studiile sale au fost traduse în Germania, Ungaria, Serbia etc. Dintre volumele publicate mai amintim: Ioan Slavici, monografie, Editura Aula, 2002; Geografie literar?, Editura Universit??ii de Vest, 2002; Geografia literaturii române, azi. vol. I Muntenia, Editura Paralela 45, 2003; Octavian Goga, monografie, Editura Aula, 2003; Europa Central?, 2004; Geografia literaturii române, azi. vol. IV Banatul, Editura Paralela 45, 2005; Sorin Titel, Re?i?a, Modus P.H., 2005; Istoria secret? a literaturii române, Editura Aula, 2007.