TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
AURELIA BĂLAN-MIHAILOVICI

B?lan-Mihailovici, Aurelia (n. 6 iunie 1936, Bra?ov); licen?iat? a Facult??ii de Limb? ?i Literatur? Român? a Universit??ii Bucure?ti (1960); cercet?tor ?tiin?ific principal la Institutul de Lingvistic? „Iorgu Iordan" al Academiei Române (1962 - 1990); Cercet?tor ?tiin?ific principal la Institutul de ?tiin?e ale Educa?iei, Sec?ia Curricula (1990 - 1994); Doctor în istorie - bizantinologie - Facultatea de Istorie a Universit??ii Bucure?ti (2000); În prezent, cadru didactic al Universit??ii Cre?tine „Dimitrie Cantemir" din Bucure?ti, Facultatea de Limbi ?i Literaturi Str?ine, unde pred? dou? cursuri: Istoria culturii ?i civiliza?iei cre?tine ?i No?iuni de terminologie ?i neologie; a participat ?i a sus?inut conferin?e la colocvii ?i simpozioane ?tiin?ifice în ?ar? ?i în str?in?tate, ca invitat? a Universit??ii din Aarhus - Institut d`Etudes Romanes - Danemarca (1988, 1989); a beneficiat de o burs? DAAD acordat? de „Albert - Ludwigs - Universität", Freiburg (1988); a fost invitat? pentru studiu ?i documentare la „Ostkirchliches Institut" din Regensburg (1996); a publicat peste 250 de articole în reviste de specialitate ?i de cultur?, în ?ar? ?i în str?in?tate; a colaborat la edi?ia jubiliar? a Bibliei de la Bucure?ti (1688), reeditat? cu  transliterare în 1988, lucrare ce a fost premiat? de Academia Român? (1991); în calitate de redactor la Dic?ionarul limbii române (DLR) a primit premiul Academiei Române „Timotei Cipariu" pentru tomul cu litera S (1998); a editat cartea Ura care ucide, autoare Olga Greceanu, edi?ie princeps, cu note ?i comentarii (Editura „Curtea Veche", 2000); este autoare a volumelor: Lingvistic? ?i istorie în studiul vocabularului medieval românesc (Terminologie social?), tez? de doctorat, tip?rit? cu titlul, Poart? spre „sanctuarul" limbii române (Editura Minerva, 2001), premiat? de Sec?ia de Istorie a Academiei Române (premiul „George Bari?iu", 2003); Istoria culturii ?i civiliza?iei cre?tine (Editura Oscar Print, 2000, edi?ia a II-a 2002, edi?ia a III-a 2004, edi?ia a IV-a 2006); ?ara Sfânt? în anul 2000 (Editura Paideia, 2001); Pelerinaj în ?ara Sfânt? - Anul 2000 - (Editura Panaghia, 2006); Dic?ionar Onomastic Cre?tin, (Editura Minerva, 2003, edi?ia a II-a, editura Sophia, 2009); Despre via?a cuvintelor ?i problemele terminologiei actuale, (Editura Oscar Print, 2003, edi?ia a II-a în 2009); În?elepciunea cea înv???toare a toat? virtutea sau Ecclesiasticul (ms. 4389 al Bibliotecii Academiei Române, cca 1660). Edi?ie critic?, studiu, glosar ?i indice de cuvinte (Editura Sinergii, Bucure?ti, 2005).