TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
GORUN MANOLESCU

Manolescu Gorun, dr. inginer din 1970; din 1979 cercetator ?tiin?ific pr. I ?i profesor universitar (IT&C); publica?ii: peste 300, dintre care trei c?r?i de specialitate ?i doua c?r?i de eseuri în epistemologie; în afara lucr?rilor de specialitate, mai public? ?i eseuri în domeniile: epistemologie, creativitate, ?tiin?? ?i filosofia informa?iei, precum ?i literatur? beletristic?; în prezent: profesor consultant IT&C, redactor-?ef al publica?iei anuale NOEMA (200 - 300 pagini) a Comitetului Român de Istorie ?i Filozofie a ?tiintei ?i Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române; hobby: analiza diverselor moduri de gândire: European, Asiatic, New Age, precum ?i a (re)intersect?rii lor în cadrul "globaliz?rii", cu accent deosenit pe credin?ele religioase în cadrul diverselor contexte culturale.