Nr. 3/ year XIII/ March 2019 Links
Search


THEOLOGICA


DUMITRU COBZARU

Metropolitan Bartolomeu’s Legacy

(p. 5-27)PAUL SILADI

Reflections on the Image and the Icon in Contemporary Romanian Theology. A horizon tour

(p. 28-36)NICOLAE MUNTEAN

The implications of the Christian discipleship reflected in four of Jesus Christ’s missionary speeches

(p. 37-46)
SYNAXAR


ALEXANDRU NAN

Saint Fridolin de Säckingen – The Apostle of the Alamanni and the Saint on the Coat of Arms of a swiss canton

(p. 49-52)
EVOCATIONS


DAN CIACHIR

Interwar Scenes (III)

(p. 55-59)
HOW I LOVED YOU


RĂZVAN IONESCU

The Master II

(p. 63-69)
ACTUALITY


BORIS BUZILĂ

The Tomos of Ukrainian Autocephaly. Epilogue to an open conflict

(p. 73-77)
INTERVIEW


ELENA CHIRCEV

From the conducting desk to the writing desk

(p. 81-86)
REVIEWS


SORIN COSMA

Book Review to PROT. DR. IOAN BUDE, Temeiuri biblice noutestamentare cu privire la oficierea Sfintelor Taine şi ierurgii bisericeşti, vol. III, Taina Pocăinţei (Spovedania), Editurile Învierea şi Eurobit, 2008, 157 p.

(p. 89-90)LIVIU VIDICAN-MANCI

Book Review to SFÂNTUL PORFIRIE KAVSOKALIVITUL, Sfaturi despre creşterea şi educarea copiilor, traducere din limba greacă şi note de protopresbiter dr. Gabriel Mândrilă, Sophia/Metafraze, Bucureşti, 2016, 70 pp.

(p. 90-92)NICOLETA PĂLIMARU

Book Review to MARINA DUMITRESCU, Trăind printre voi, cu atenţie, Eseuri, Editura Vremea, Bucureşti, 2018.

(p. 92-93)DACIAN BUT-CĂPUŞAN

Book Review to MARIA DOHOTARU (coord.), Romanul capodoperă Sacrificiul, epopee naţională a românilor, Ed. Magic Print, Oneşti, 2018, 726 p.

(p. 93-94)