Nr. 12/ year XII/ December 2018 Links
Search


ACTUALITY


ANDREI ANDREICUŢ

“Let All Be One!” (John 17:21)

(p. 5-10)IOAN-AUREL POP

The Romanian Church and the political unity of Romania

(p. 11-17)ALEXANDRU MORARU

The Great Union and its consequences in the work of Patriarch Miron Cristea

(p. 18-24)THEODOR DAMIAN

Pr. Neculai V. Hodoroabă, a militant in the struggle for the great reunification of Transylvania with Romania

(p. 25-29)FLORIN DOBREI

The contribution of the Hunedoara Church to the Great Union

(p. 30-41)ANCA SÎRGHIE

Mihai Eminescu – a visionary of the Great Union from 1918

(p. 42-48)IOAN ŞT. LAZĂR

“December 1, 1918 – the Day of Days”! (C. Zărnescu)

(p. 49-50)ŞERBAN TURCUŞ

Political attempts to subordinate religion in 1918: a German project to unite the Romanian Orthodoxy with Rome

(p. 51-60)COSMIN COSMUŢA

Orthodox Clergymen from Lăpuş, present on 1 December 1918 in Alba Iulia

(p. 61-67)ANDREEA DĂNCILĂ INEOAN

Loyalties during the war. Romanians versus Romanians in the first world conflagration

(p. 68-74)MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Bishops, Archpriests and Orthodox priests as deputies of the National Assembly in Alba Iulia

(p. 75-90)
REVIEWS


SORIN COSMA

Book Review to LUCIAN ZENOVIU BOT, Dinamica unităţii ecleziale. Comuniunea şi comunităţile, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2017, 410 pagini.

(p. 93-95)PAUL SILADI

Book Review to IOAN-FLORIN FLORESCU, Jurnal scoţian, Polirom, Iaşi, 2017, 240 p.

(p. 95-96)MAXIM MORARIU

Book Review to RĂZVAN MIHAI NEAGU, Formarea elitei ortodoxe din Transilvania,Banat şi Crişana la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Studenţi români din Transilvania, Banat şiCrişana la Facultatea de Teologie a Universităţii din Cernăuţi (1875-1918), Editura Şcoala Ardeleană, Editura Mega, Cluj-Napoca,2018, 697 p.

(p. 96-97)