Nr. 11/ anul VIII/ Noiembrie 2014 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


ALEXANDRU MORARU

Nouă decenii de la întemeierea învăţământului teologic universitar ortodox din Cluj-Napoca - Repere istorice - 


(p. )NICOLAE TURCAN
, VASILE STANCIU

Transmiterea etosului ortodox în contextul culturii contemporane 


(p. )VALENTIN VESA

Studiul ştiinţific al Teologiei ca premisă pentru cunoaşterea duhovnicească 


(p. )RAREŞ PRUNEAN

Academia Teologică din Cluj în perioada interbelică (1924 - 1940) 


(p. )
EVOCARI


ILEANA MIRONESCU

Al. Mironescu, gruparea „Rugul Aprins" şi Mănăstirea „Antim Ivireanu" 


(p. )DAN CIACHIR

Ultimii negustori 


(p. )BORIS BUZILĂ

A fost Soljeniţân un „zăvorât"? 


(p. )
CRONICA


CONSTANTIN CUBLEŞAN

„Stihuri spre mângăiere sufletului" (Schimonahia Xenia) 


(p. )ION SOARE

Ioan St. Lazăr, Tânărul Anania. „Îngerul cu barbă" - o performanţă literară la trei „probe": istorică, spirituală şi artistică 


(p. )
STUDII


CAMELIA SURUIANU

Formarea intelectuală a unui mare om - Ion Marin Sadoveanu teoretician al teatrului românesc, membru al Mişcării Rugul Aprins, primul reprezentant al România la UNESCO2014 - 50 de ani de la moartea sa 


(p. )
INTERVIU


„A vorbi despre Stăniloae este un act de mare importanţă şi sfinţenie”
Interviu realizat de Călin Emilian Cira cu IPS Arhiepiscop Justinian Chira


(p. )
RECENZII


CRISTIAN SONEA

Orthodox Handbook on Ecumenism. Resources for Theological Education (Manual ortodox de ecumenism. Surse pentru educaţia teologică), ed. Pantelis Kalaitzidis, Thomas FitzGerald, Cyril Hovorun, Aikaterini Pekridou, Nikolaos Asproulis, Guy Liagre, Dietrich Werner (Volos/WCC/Regnum, Oxford 2014) 


(p. )ION ALEXANDRU MIZGAN

DAN PURIC, Suflet românesc, Bucureşti, 2013, 207 p. 


(p. )