Nr. 2/ anul VIII/ Febuarie 2014 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


SORIN COSMA

Abordarea postului din perspectivă spirituală şi misionară


(p. )COSTION NICOLESCU

Părintele Dumitru Stăniloae - prieten al Cuvântului, faur de cuvinte teologice


(p. )IOAN MARIUS PINTICAN

Filantropia socială - repere istorice şi actualitate -


(p. )MARIUS-DANIEL CIOBOTĂ

Retorică-omiletică-neoretorică


(p. )
ESEU


ILEANA MIRONESCU

Părintele Benedict Ghiuş, duhovnicul


(p. )BORIS BUZILĂ

Mitropolitul Efrem


(p. )DAN CIACHIR

O biserică pentru mahalaua Cărămidarii de Sus


(p. )CĂTĂLIN VARGA

Poezia Dorziană între actualitate şi nemurire. Câteva reflecţii privind aspectele teologice


(p. )NICOLETA PĂLIMARU

Teologia la feminin. Anca Manolache (26 ian. 1923 - 16 dec. 2013)


(p. )
INTERVIU


 

Papa Inocenţiu al III-lea a avut în vedere, după cucerirea Constantinopolului la 1204, perspectiva unifi cării forţate a întregii creştinătăţi sub scaunul Romei"

- interviu cu academicianul Şerban Papacostea realizat de pr. Ion Alexandru Mizgan


(p. )
RECENZII


GRIGORE DINU MOŞ

PĂRINTELE DIONYSIOS TATSIS, Cuvintele Bătrânilor, Ed. Renaşterea, 2013, 98 p.


(p. )MIHAI-OCTAVIAN GROZA

ANA FILIP, IULIU-MARIUS MORARIU, Istoria mănăstirii „Izvorul Tămăduirii" Salva, Blaj, Editura ASTRA, 2013, 192 p.


(p. )