Nr. 3/ anul VI/ iunie 2012 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


SORIN COSMA

Solidaritatea umană şi comunicarea prin cuvânt. (Orientări, dezorientări, conflicte şi tensiuni)


(p. )IOAN MOLDOVEANU

Din legăturile românilor cu Muntele Athos. Mănăstiri româneşti „închinate" (II)


(p. )GRIGORE COSTIN

Biserica Ortodoxă din Rusia între medieval şi modern


(p. )FLORIN PARASCA

Dumnezeu şi memoria umană în Mărturisirile Fericitului Augustin


(p. )ALEXANDRU DĂRĂBAN

Ieromonahul Antonie Bâznog


(p. )
ESEU


ANA SELEJAN

Discursul lui Radu Gyr în totalitarismul postbelic


(p. )IOAN ŞT. LAZĂR

O constelaţie literară Valeriu Anania


(p. )MIRCEA GELU BUTA

Criza medicinei – criza credinţei


(p. )MIHAELA DOBOŞ

Psalmii lui Ştefan Aug. Doinaş sau reîntemeierea modernă a credinţei


(p. )
RECENZII


MIRCEA BASARAB

KONSTANTINOS NIKOLAKOPOULOS, Das Neue Testament in der Orthodoxen Kirche. Grundlegende Fragen einer Einführung in das Neue Testament, Lit Verlag, Berlin 2011, (Noul Testament în Biserica Ortodoxă. Întrebări fundamentale ale unei Introduceri în Noul Testament)


(p. )NECTARIE V. DĂRĂBAN

ANDRÉ SCRIMA, Ortodoxia şi încercarea comunismului, volum îngrijit de Vlad Alexandrescu, traduceri de Vlad Alexandrescu, Lucian Petrescu şi Miruna Tătaru-Cazaban, Humanitas, Bucureşti, 2008, 472 p.


(p. )ION ALEXANDRU MIZGAN

LEONID DRAGOMIR, Bucuria de a fi răsăritean. Convorbiri cu Dan Ciachir, Editura Timpul, Iaşi 2011, 130 p.


(p. )
ARGUMENT

Prolegomene

La un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....