Nr. 1/ anul VI/ aprilie 2012 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


IOAN MOLDOVEANU

Din legăturile românilor cu Muntele Athos. Mănăstiri româneşti „închinate" (I)


(p. )ULRICH HECKEL

Botezul din perspectivă evanghelică-luterană


(p. )DANIEL LEMENI

Evagrie Ponticul - un avva al deşertului


(p. )
ESEU


NIKOLAOS HATZINIKOLAOU

Intruziunea tehnologiei! Diluarea medicinei. Stare de confuzie personală?


(p. )COSTION NICOLESCU

Iubirea în familie, la Andrei Tarkovski (I)


(p. )MIHAELA MALEA STROE

Meşterul Manole - ipostaza christică


(p. )
INTERVIU


Nu este corect ca duhovnic să-i răpeşti credinciosului libertatea pe care i-a dat-o Hristos"

Interviu cu Înaltpreasfinţitul Lazăr Puhalo din Canada, realizat de preotul Ion-Alexandru Mizgan


(p. )
RECENZII


MIRCEA BASARAB

JOSEPH RATZINGER BENEDICT AL XVI-LEA, Scrieri alese, Traducere de Delia Marga, Introducere şi postfaţă de Andrei Marga, Editura Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 2011, 393 p.


(p. )RADU CARP

MARIUS VASILEANU, Recurs la generozitate. Întrebări despre limitele antropologiei creştine, Eikon, Cluj-Napoca, 2011, 281 p.


(p. )ION CÂRJA

Revoluţia transilvană de la 1848-1849. Date, realităţi şi fapte refl ectate în documente bisericeşti ortodoxe 1848-1850, volum întocmit de: DUMITRU SUCIU (coord.), ALEXANDRU MORARU, IOSIF MARIN BALOG, DIANA COVACI, COSMIN COSMUŢA, LORÁND MÁDLY, Bucureşti, Editura ASAB, 2011, 588 p.


(p. )MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

ILKA PIEPGRAS, Meine Freundin, die Nonne, Knaur Taschenbuch Verlag, München, 2011, 296 p.


(p. )
ARGUMENT

Prolegomene

La un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....