Nr. 7/ anul IV/ octombrie 2010 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


IOANNIS ZIZIOULAS

Asimilarea şi răspândirea culturii prin intermediul Ortodoxiei


(p. )MIRCEA BIDIAN

Sfântul Teodor Studitul - „ultimul catolic al Bizanţului"?


(p. )CRISTIAN BOLOŞ

Sfântul Atanasie al Alexandriei: Despre libertate din exil


(p. )SERAFIM IOAN CRUCIANU

Activitatea misionară şi ecumenică a comunităţii monahale de la Bose


(p. )
CRONICA


CONSTANTIN CUBLEŞAN

Romanul vieţii unui sfânt (Constantin Virgil Gheorghiu)


(p. )MARIA RAMONA RUSU

O copilărie teandrică


(p. )MARIA S?RBU

Iniţierea în fericire în romanul Cărarea pierdută de Alain-Fournier


(p. )
ESEU


ION POPESCU-BR?DICENI

Descrierea şi interpretarea iconologică şi ostensiologică a picturii lui Dobromir din Târgovişte de la Mănăstirea Tismana


(p. )LAURENŢIU MĂNĂSTIREANU

Despre ortodoxie, naţionalism şi schisma bulgară


(p. )
INTERVIU


FELICIA DUMAS

Un dialog despre Ortodoxie în Europa cu prof. Hacik Rafi Gazer
Interviu realizat de Paul Siladi


(p. )
RECENZII


ION CÂRJA

VALERIU LEU, COSTA ROŞU, Cronici bisericeşti manuscrise din Banat secolele XIX-XX. Din istoria monografismului bănăţean, Editura Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, Zrenianin, 2009, 251 p.


(p. )PAUL SILADI

AVRIL PYMAN, Pavel Florensky: A Quiet Genius. The Tragic and Extraordinary Life of Russia`s Unknown Da Vinci, Continuum, New York/London, 2010, 304 p.


(p. )ANA-MARIA SUCIU

BORIS GROYS, Post-scriptumul comunist, col. Panopticon, Idea, Cluj, 2009


(p. )PAUL SILADI

IOAN BIZĂU, Liturghie şi teologie, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2009, 331 p.


(p. )
ARGUMENT

mai mult....