Nr. 10/ anul III/ ianuarie 2010 ("Nichifor Crainic - 120 de ani de la naştere") Link-uri
Cautare


RESTITUIRI


NICHIFOR CRAINIC

Curs de Mistică germană. Meister Eckhart şi şcoala sa (1936-1937). Prelegerea I - inaugurală


(p. )DUMITRU STĂNILOAE

Opera teologică a lui Nichifor Crainic

 


(p. )
THEOLOGICA


IOAN C. TEŞU

Etic şi estetic la Nichifor Crainic

 


(p. )VASILE GORDON

Nichifor Crainic - nume de cinste pentru o „Antologie românească a pedagogilor laici ortodocşi"

 


(p. )J?RGEN HENKEL

Nichifor Crainic şi Teologia mistică

 


(p. )TEOFAN POPESCU

Modul teandric în gândirea lui Nichifor Crainic

 


(p. )
ESEU


DOINA CURTICĂPEANU

Nostalgia Paradisului

 


(p. )MIRCEA POPA

Nichifor Crainic şi ortodoxia în ofensivă

 


(p. )LAURA BĂDESCU

Observaţii asupra autocenzurii în totalitarism. Cazul Nichifor Crainic

 


(p. )CONSTANTIN JINGA

Consideraţii despre tema „poetului" şi a „scriiturii" în creaţia lirică a lui Nichifor Crainic

 


(p. )RĂZVAN CODRESCU

Nichifor Crainic - schiţă de portret

 


(p. )IOAN PETRAŞ

Despre actul creator la Nichifor Crainic

 


(p. )
RECENZII


FLORIN-CĂTĂLIN GHIŢ

NICHIFOR CRAINIC, DUMITRU STĂNILOAE, RĂZVAN CODRESCU, RADU PREDA, „Fiecare în rândul cetei sale". Pentru o teologie a neamului, Ediţie îngrijită, introducere şi note de Răzvan Codrescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2003, 285 p.


(p. )FILIP ALBU

Teologie şi Viaţă - relevanţa teologiei ortodoxe în lumea contemporană, Convorbiri între Pr. Prof.

Acad. Dr. Dumitru Popescu şi D-l. Conf. Dr. Cristinel Ioja, Editura „Cartea Ortodoxă", Alexandria, 2009, 198 p.

 


(p. )ION ALEXANDRU MIZGAN

PAŞCU BALACI, Fluierul de oţel. Dramă istorică, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, 164 pag.

 

 


(p. )
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....