Nr. 6/ anul III/ septembrie 2009 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


TEODOROS ZISIS

Învăţătura socială a Sfântului Grigorie Palama


(p. )VASILE VLAD

Nihilismul postmodern şi apofatismul creştin - o încercare de dialog


(p. )TEOFAN MADA

Fericitul Augustin şi Pelagianismul


(p. )FLORIN BENGEAN

Acte caritabile ale preoţimii ortodoxe transilvănene în a doua jumătate a secoluluial XIX-lea şi primii ani ai secolului XX


(p. )
ESEU


MIRCEA POPA

Teodor Baconsky - sau virtuţile eseistului


(p. )TOMA GRIGORIE

Marile întâmplări ale omului


(p. )LUCIAN VASILE BÂGIU

Alegoricul Străinilor din Kipukua


(p. )ALEXANDRU RACU

Tranziţia de la Commonwealth-ul Bizantin la identitatea naţională modernă a ortodocşilor din Balcani


(p. )
OPINII


DAN CIACHIR

Oportunism şi tembelism lingvistic


(p. )
CRONICA


AURELIA BĂLAN-MIHAILOVICI

Expoziţia „Le Mont Athos et l`Empire byzantin", Paris, 10 aprilie - 5 iulie 2009


(p. )ELENA CHIRCEV

Muzică şi muzicieni la Zilele artei bizantine


(p. )
RECENZII


NICOLETA PĂLIMARU

VALERIU ANANIA, Amintirile peregrinului apter: nuvele şi povestiri, pref. de Mircea Muthu; cronologie Ştefan Iloaie, Editura Polirom, Iaşi, 2009


(p. )CRISTIAN SONEA

MAGDA STAVINSCHI (editor), Perspective româneşti asupra ştiinţei şi teologiei, Curtea Veche Publishing,
Bucureşti, 2006


(p. )
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....